Zasady przetwarzania danych osobowych (RODO)

Administratorem danych osobowych podanych przez Zamawiającego jest Firma VESTIMENTUM Sylwia Swędrzyńska oraz jej pełnomocnicy. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (stan na dn. 25 maja 2018r.) NIP 7831576226, nr REGON  301681665, z siedzibą przy ul. Anieli Tułodzieckiej 44, 60-465 Poznań reprezentowanej przez Sylwię Swędrzyńską.
Firma jako administrator danych osobowych podanych przez Zamawiającego zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania reguł prawnych związanych z przetwarzaniem tych danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 65/46 WE )Dz. U. Unii Europejskiej z 4 maja 2016r. nr L 119/1.
Dane osobowe znajdujące się w bazie danych firmy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
Dane osobowe podane na umowie przetwarzane są przez firmę w celu wykonania zamówienia.
Wypełniając umowę Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Firmę.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. W skutek nie podania danych lub nie zaakceptowania „polityki prywatności” Firma nie będzie mogła zrealizować zamówienia.
W każdej chwili Zamawiający ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych lub dokonania w nich zmian.
Dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane tylko przez okres, w którym Firma będzie miała ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
Firma wywiąże się z umowy zawartej ze Zamawiającym.
Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Firmą przez strony.
Zamawiający cofnie zgodę na przetwarzanie danych.
Przetwarzając dane osobowe Firma stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.
Firma korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane podane przez Zamawiającego na umowie, w celu przekazania zamówionego towaru lub jego wysyłki. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych podanych przez Zamawiającego:
·         podmiot zapewniający firmie wsparcie techniczne
·         podmiot realizujący dostawę towarów

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
biuro@vestimentum.pl